Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sửa Bộ luật Hình sự

Ngày 3/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sửa Bộ luật Hình sự - Ảnh 1

Trước đó, Bộ luật này đã được Quốc hội thông qua, sau đó đã phát hiện ra hàng trăm lỗi, trong đó có những lỗi rất nghiêm trọng. Quốc hội đã phải ra nghị quyết lùi hiệu lực thi hành (từ 1/7/2016) cho đến khi sửa xong các lỗi.

Cũng tại phiên họp thứ tư này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước; dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2016…

Dũng Nguyễn