Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Sáng qua 23-2, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ QH đã bắt đầu phiên họp thứ 17 với sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và các Phó Chủ tịch QH.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141715&sub=130&top=37