Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát về phòng thủ dân sự tại Ninh Thuận

Ngày 12.7, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã khảo sát về phòng thủ dân sự tại Ninh Thuận.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, công tác phòng thủ dân sự thời gian qua đã được triển khai đồng đều, đạt được những kết quả quan trọng trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai. Công tác xây dựng kế hoạch ở các sở, ngành, địa phương nhằm ứng phó với các tình huống, thảm họa bước đầu đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp lực lượng khi có tình huống xảy ra. Lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm được quan tâm về tổ chức, trang bị cũng như nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác phòng thủ dân sự tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện đã tạo nền tảng vững chắc để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của trung ương và địa phương nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, sự cố, dịch bệnh gây ra. Các công trình trú ẩn sử dụng trong chiến tranh, công trình tránh bão cho cộng đồng các địa phương tuyến ven biển đang được tiếp tục triển khai theo quy hoạch của địa phương.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận

UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá việc quán triệt, lãnh chỉ đạo triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn,... trên địa bàn tỉnh thời gian qua ngày càng chặt chẽ, đầy đủ, kịp thời và đạt kết quả tốt; vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương được phát huy; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự ở các cấp luôn được kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả; không ngừng được củng cố và tăng cường; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh được triển khai thực hiện có quy hoạch, kế hoạch và đạt kết quả bước đầu, tạo nên sức mạnh tổng hợp..., góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với Đồn biên phòng Phước Diêm

UBND tỉnh Ninh Thuận kiến nghị cần sớm ban hành Luật Phòng thủ dân sự và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật để địa phương thực hiện đồng bộ, thống nhất. Tỉnh cũng kiến nghị các cơ quan Trung ương quan tâm, hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phòng, chống thiên tai từ nay đến năm 2030. Quan tâm bổ sung trang thiết bị phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn năm 2022 và những năm tiếp theo. Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tăng cường năng lực và hiện đại hóa trong công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Lồng ghép các nội dung phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh thị sát thực tế tại cảng cá Cà Ná

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh thị sát thực tế tại cảng tổng hợp Cà Ná

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức đánh giá cao sự chuẩn bị của UBND tỉnh Ninh Thuận với nhiều ý kiến, kiến nghị kỹ lưỡng đóng góp vào việc xây dựng dự thảo Luật Phòng thủ dân sự; nêu rõ những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của tỉnh sẽ được Đoàn khảo sát tổng hợp đầy đủ.

Cùng ngày, Đoàn đã khảo sát thực tế tại Đồn biên phòng Phước Diêm; cảng cá Cà Ná và Cảng tổng hợp Cà Ná.

Tin và ảnh: Nhật Trường

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/uy-ban-quoc-phong-va-an-ninh-khao-sat-ve-phong-thu-dan-su-tai-ninh-thuan-i295284/