Ủy ban Kiểm tra TƯ Hội LHPN Việt Nam: Năm 2023, Hội LHPN các cấp đã thi hành kỷ luật 18 cán bộ Hội

Ngày 7/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

 Bà Cao Thị Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Hội, Phó Chủ nhiệm Chuyên trách Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Bà Cao Thị Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Hội, Phó Chủ nhiệm Chuyên trách Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Tại Hội nghị, bà Cao Thị Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Hội, Phó Chủ nhiệm Chuyên trách Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cho biết, về công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Đảng Đoàn, UBKT đã chủ động, kịp thời tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Hội ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Hội LHPN các cấp năm 2023; Tham mưu "Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội năm 2023, phương hướng năm 2024" của BCH Trung ương Hội; Tham mưu Đảng đoàn ban hành 1 Báo cáo tổng kết và 4 văn bản góp ý dự thảo văn bản của Đảng gửi UBKT Trung ương Đảng tổng hợp;

Tham mưu cho Đoàn Chủ tịch chỉ đạo hoàn thiện bộ máy UBKT trong hệ thống Hội. Tính đến ngày 31/5/2023, 63/63 Hội LHPN tỉnh/thành đã thành lập được UBKT cấp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Đã phối hợp thực hiện góp ý các dự thảo Luật, các văn bản của các bộ ngành trung ương, đặc biệt là văn bản góp ý đề xuất, nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc…

Về thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, trong năm 2023, UBKT Trung ương Hội đã thành lập 8 đoàn kiểm tra định kỳ tại 8 tỉnh/thành Hội; phối hợp thực hiện kiểm tra chuyên đề, giám sát chuyên đề như phối hợp thực hiện các đoàn giám sát việc triển khai, thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19 và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, UBKT Trung ương Hội đã giải quyết 28/28 đơn theo quy định, thẩm quyền; giải quyết dứt điểm 2 vụ việc phức tạp, kéo dài (liên quan đến công tác nhân sự ở Vĩnh Long và Khánh Hòa).

Bà Cao Thị Hồng Minh cũng chia sẻ, năm 2023, Hội LHPN các cấp đã thi hành kỷ luật 18 cán bộ Hội; Cá biệt có trường hợp liên quan đến cán bộ Hội LHPN cấp huyện đã nghỉ hưu tại Điện Biên.

Các đại biểu sôi nổi tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Phó Chủ nhiệm Chuyên trách UBKT Trung ương Hội LHPN Việt Nam đánh giá, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội LHPN các cấp được Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Đảng đoàn sát sao chỉ đạo, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương; Sớm ban hành kế hoạch, chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 và định hướng rõ nội dung, cách thức tổ chức thực hiện, lồng ghép hoạt động đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh gây phiền hà cho địa phương.

Bên cạnh đó, bà Cao Thị Hồng Minh cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như tại một số địa phương, việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát còn chung chung; triển khai một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ. UBKT Hội LHPN cấp tỉnh, huyện mới thành lập nên còn lúng túng trong tham mưu triển khai hoạt động, hạn chế về kỹ năng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại tố cáo; Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế….

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, trong đó phấn đấu giải quyết 100% đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo phân cấp đảm bảo đúng quy trình, thẩm quyền của UBKT Trung ương Hội. Đa số các đại biểu đều cho rằng, thời gian tới, cần phải chú trọng tăng cường tập huấn nâng cao năng lực, chuyên đề cho các ủy viên UBKT các cấp từ Trung ương đến địa phương.

H.Y

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/uy-ban-kiem-tra-trung-uong-hoi-lhpn-viet-nam-phan-dau-giai-quyet-100-don-thu-khieu-nai-to-cao-20231207135256875.htm