Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức họp báo quý 3 năm 2022

  Chiều ngày 10/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức họp báo quý 3 năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì buổi họp báo. Theo đó, trong 9 tháng của năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) được UBKT Tỉnh ủy và UBKT cấp dưới tập trung thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Các đơn vị chủ động thực hiện chương trình KT,GS năm 2022 theo tiến độ kế hoạch. UBKT các cấp tham mưu, giúp cấp ủy tuyên truyền, phổ biến và triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KT,GS của Đảng.

  Đồng chí Võ Trọng Nghĩa – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hồng Ngự nêu ý kiến liên quan đến công tác giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn

  Đồng chí Võ Trọng Nghĩa – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hồng Ngự nêu ý kiến liên quan đến công tác giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn

  Công tác giám sát thường xuyên được chú trọng thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực; một số đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên với số cuộc kiểm tra tăng hơn so với cùng kỳ năm 2021. UBKT các cấp tham mưu quy trình thủ tục giúp cấp ủy cùng cấp thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 123 đảng viên. Nội dung đảng viên vi phạm chủ yếu về những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số, kế hoạch hóa giá đình. Hình thức kỷ luật khiến trách 92, cảnh cáo 29, cách chức 2 đảng viên. UBKT cấp tỉnh, huyện và tương đương thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 39 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về những điều đảng viên không được làm; tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản.

  Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy tập trung thảo luận, ý kiến cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT,GS trong 9 tháng của năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Việc thực hiện nhiệm vụ KT,GS của UBKT các cấp theo Điều 32 Điều lệ Đảng. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc qua triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KT,GS và kỷ luật của Đảng: Quy định số số 22 ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác KT,GS và kỷ luật của Đảng; Quy định số 69 ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm…

  Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo quý 3 năm 2022

  Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo quý 3 năm 2022

  Trong 3 tháng cuối năm 2022, UBKT Tỉnh ủy và UBKT cấp dưới tiếp tục phối hợp với các tổ chức đảng liên quan tham mưu, giúp Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp hoàn thành chương trình KT,GS năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. UBKT các cấp tiếp tục tăng cường công tác giám sát thường xuyên theo địa bàn; nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là đối với những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm. Tập trung thực hiện tốt chương trình KT,GS năm 2022 và chủ động xây dựng, ban hành chương trình KT,GS của UBKT năm 2023...

  Dũng Chinh

  Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/uy-ban-kiem-tra-tinh-uy-to-chuc-hop-bao-quy-3-nam-2022-108758.aspx