Ủy ban Chứng khoán ra “thông điệp” về nghiệp vụ options

(NDHMoney) Gần đây, thị trường chứng khoán xôn xao khi Công ty Chứng khoán VNDirect giới thiệu sản phẩm giao dịch options.

Ảnh minh họa. Nguồn: Thanh Niên >> “Cá cược” chứng khoán Sau khi xuất hiện thông tin này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Bà Nguyễn Thị Thục Anh - Phó Vụ trưởng Vụ quản lý kinh doanh (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước). Thưa bà, gần đây một số công ty chứng khoán cho áp dụng nghiệp vụ options, vậy hiện nay Ủy ban Chứng khoán đã có văn bản chính thức hướng dẫn về nghiệp vụ này chưa? Quyền chọn và tương lai là hai công cụ mà thế giới đã áp dụng hàng trăm năm và đã chuẩn hóa. Tuy nhiên, tôi khẳng định, Ủy ban Chứng khoán cho đến giờ vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cho hai công cụ này. Hiện một số công ty chứng khoán đưa ra và cho áp dụng quyền chọn, chưa được chuẩn hóa. Mỗi nơi mỗi kiểu. Và các công ty chứng khoán áp dụng nghiệp vụ này trong điều kiện hiện nay là sai luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bởi lẽ các công ty chứng khoán thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, nên tất cả các công ty chứng khoán chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Thể hiện rõ ở Nghị định 84 đã sửa đổi trong Nghị định 14 về pháp luật chứng khoán, tức là công ty chứng khoán chỉ được thực hiện những nghiệp vụ mà Bộ Tài chính đã có quy định và hướng dẫn. Ủy ban Chứng khoán cũng đã cảnh báo các công ty chứng khoán về điều này. Nghiệp vụ quyền chọn là nhu cầu có thực của thị trường, việc một số công ty chứng khoán áp dụng đã thể hiện điều đó, có cung - có cầu. Vậy tại sao Ủy ban Chứng khoán đến giờ này vẫn chưa có văn bản hướng dẫn, thưa bà? Khi đưa một sản phẩm mới cần nhìn vào toàn diện thị trường chứ không chỉ nhìn vào mỗi Ủy ban Chứng khoán. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trình độ, điều kiện toàn thị trường, sự sẵn sàng của toàn thị trường, các thành viên. Đặc biệt, thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường dễ bị tổn thương, khi mà nhà đầu tư phần đông là nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đưa ra một sản phẩm mới cơ quan quản lý phải tạo được hệ thống pháp luật cho thị trường, xây dựng hệ thống giám sát, cơ sở hạ tầng từ các tổ chức trung gian như các sở giao dịch, Trung tâm Lưu ký, đáp ứng đủ để giao dịch, thanh toán sao cho sản phẩm mới an toàn và hiệu quả. Không phải muốn đưa một sản phẩm vào thị trường là đưa ngay được. Đó là chưa tính đến việc nhà đầu tư cũng như công ty chứng khoán phải có sự hiểu biết thật đầy đủ về các sản phẩm này. Hiện việc một số các công ty chứng khoán áp dụng sản phẩm options vào thị trường như hiện nay, không phải nhà đầu tư nào cũng đã đủ trình độ để hiểu và giao dịch các sản phẩm mới. Đó là rủi ro không chỉ đối với người tham gia mà còn cho cả hệ thống. Vậy sắp tới hướng của Ủy ban Chứng khoán về các sản phẩm opitons sẽ như thế nào, thưa bà? Sớm muộn gì thì cũng phải đưa các sản phẩm phái sinh vào thị trường. Ủy ban Chứng khoán cũng đang xúc tiến khâu chuẩn bị, đang kết hợp với chuyên gia nước ngoài và các dự án của nước ngoài để nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu của thị trường, nghiên cứu thời điểm khi nào thích hợp để đưa vào thị trường, lựa chọn những công cụ nào phù hợp. Ngoài ra, phải tính đến chuẩn hóa những công cụ như thế nào, tổ chức giao dịch các sản phẩm này ra sao để khi đưa nó vào thị trường phải có bệ phóng tốt nhất, nhằm tránh được tối đa các rủi ro cho các thành viên thị trường. Xin cảm ơn bà!