Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt ông Lê Xuân Nghĩa

Ngày 07/8/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Xuân Nghĩa tổng số tiền 92,5 triệu đồng.

Cụ thể, ông Nghĩa đã không báo cáo về sở hữu cho UBCKNN và sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với tư cách là cổ đông lớn khi mua vào 99.700 cổ phiếu AMC của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu vào ngày 7/11/2016. Sau giao dịch, tổng số cổ phiếu ông Nghĩa nắm giữ từ 84.700 cổ phiếu lên 184.400 cổ phiếu AMC - tương ứng tỷ lệ tăng từ 2,97% lên 6,47% vốn của AMC.

Ông Nghĩa cũng không báo cáo cho UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Tại các ngày 11/11/2016, 15/11/2016 và 21/11/2016, ông Nghĩa đã liên tục mua – bán hàng nghìn cổ phiếu AMC, thay đổi tỷ lệ quá 1% nhưng không báo cáo cho UBCKNN, HNX theo luật.

Hoa Liên