Ủy ban Chứng khoán khuyến nghị hoãn cung hàng

    Báo VnEconomy
    4 đăng lạiGốc

    Doanh nghiệp cần xem xét và trì hoãn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, tránh ảnh hưởng khả năng hấp thị của thị trường...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=d2ddc6eefafb49&page=category