Ưu tiên

    Gốc

    Trong tình hình địa phương nào cũng phải lên phương án luân phiên cắt điện để giải quyết tình trạng thiếu điện thì UBND tỉnh Tiền Giang có văn bản "chỉ định" 201 cơ quan, đơn vị được ưu tiên không cắt điện và hơn 150 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên phạm vi toàn tỉnh được ưu tiên cấp điện.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2008/7/28/252917.tno