Ưu tiên tối đa nguồn lực cho chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đã chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban để đánh giá về công tác chuyển đổi số, kinh tế số thời gian qua và các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số, kinh tế số năm 2024. Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải dự tại điểm cầu Hà Nội.

Tham luận tại phiên họp về công tác chuyển đổi số của Hà Nội, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho biết, hiện 3 trục mục tiêu: Hạ tầng số - Nền tảng số - Dữ liệu số cùng hai trục yêu cầu “An toàn thông tin và Phát triển dịch vụ” đang được Hà Nội thực hiện đồng bộ, bài bản.

Thời gian tới, ngoài việc đẩy mạnh các tính năng công nghệ hỗ trợ trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, Hà Nội sẽ hoàn thiện, tăng số lượng các thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức trực tuyến, đặc biệt tập trung bảo đảm vượt chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến toàn trình, giảm tối đa chi phí của người dân.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh dự tại điểm cầu Hà Nội.

Nhấn mạnh, Chuyển đổi số đã đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, thủ tướng đề nghị ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành.

Đặc biệt, Thủ tướng giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có một đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần phải tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành triển khai 12/53 dịch vụ công thiết yếu còn lại và 20 dịch vụ công ưu theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/uu-tien-toi-da-nguon-luc-cho-chuyen-doi-so-234305.htm