Ưu tiên giải quyết dứt điểm vấn đề cá tra

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Ngày 29/7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành và các địa phương liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao về tình hình sản xuất

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=81023