Ưu tiên cho việc nuôi con nuôi trong nước

    Báo VOV
    Gốc

    (VOV) - Đây là một trong những điểm mới của Dự thảo Luật Nuôi con nuôi.

    Ngày 9/10, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp và Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan hữu quan, các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc 25 tỉnh phía Nam về dự thảo Luật Nuôi con nuôi. So với quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực nuôi con nuôi, Dự thảo Luật Nuôi con nuôi có một số điểm mới và thay đổi. Đó là ưu tiên cho việc nuôi con nuôi trong nước; tư vấn đối với người cho con nuôi và người được nhận làm con nuôi phải được thực hiện đầy đủ; quy định quyền và nghĩa vụ giữa con nuôi với gia đình nuôi và gia đình gốc trong trường hợp trẻ em còn gia đình gốc, thành lập Hội đồng giới thiệu trẻ em làm con nuôi. Các đại biểu cho rằng, Luật Nuôi con nuôi được dự thảo đầy đủ. Ngoài ra, các đại biểu đóng góp ý kiến: Đổi tên luật thành Luật con nuôi, cần quy định chế tài đối với các hành vi phạm luật, không cần thành lập Hội đồng giới thiệu trẻ em làm con nuôi mà giao thẩm quyền đó cho Giám đốc Sở tư pháp tỉnh. Đây là lần đóng góp ý kiến cuối trước khi dự thảo Luật Nuôi con nuôi trình kì họp thứ 6 của Quốc hội./. PV

    Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/uu-tien-cho-viec-nuoi-con-nuoi-trong-nuoc/200910/123866.vov