Ưu tiên cho chiến lược phát triển thương hiệu

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần May 10 cho biết: “Mỗi doanh nghiệp khi xây dựng thương hiệu đều có chiến lược cho mình. Đối với May 10, mục tiêu của chúng tôi là chất lượng hàng hóa cho người tiêu dùng và bảo đảm thời gian giao hàng cho các nhà nhập khẩu".