Ưu tiên bố trí giáo viên biệt phái tham gia trung tâm học tập cộng đồng

Chiều 14/4, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg và Quyết định 281/QĐ-TTg tổ chức tọa đàm xây dựng bộ tiêu chí và kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ).

Ưu tiên bố trí giáo viên biệt phái tham gia trung tâm học tập cộng đồng - Ảnh 1

Quyết định 89/QĐ-TTg và Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" và "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng".

Từ khi thành lập đến nay, 262 TTHTCĐ trong toàn tỉnh đã phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị mở hơn 13 nghìn lớp học với hơn 948 nghìn lượt người tham gia học tập. Tuy vậy, hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ ở Hà Tĩnh vẫn còn hạn chế, nhiều trung tâm hoạt động mang tính “hữu danh vô thực”, bị động, lúng túng trong nội dung, chương trình mở lớp, trong mối quan hệ phối hợp, cơ cấu tổ chức bộ máy…

Ưu tiên bố trí giáo viên biệt phái tham gia trung tâm học tập cộng đồng - Ảnh 2

Ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch Hội Khuyến học, Phó trưởng Ban chỉ đạo tỉnh giới thiệu tiêu chí dự thảo và quy trình bình xét công nhận danh hiệu gia đình, dòng hộ, cộng đồng và đơn vị học tập.

Qua khảo sát, phân loại có 60 trung tâm đạt loại tốt (chiếm 23%), 150 trung tâm đạt loại khá (chiếm 57%), số còn lại đạt loại trung bình. Những hạn chế trên đã ảnh hưởng rất lớn đến chủ trương xây dựng xã hội học tập (XHHT), học tập suốt đời cho cán bộ, đảng viên, hội viên và người dân.

Ưu tiên bố trí giáo viên biệt phái tham gia trung tâm học tập cộng đồng - Ảnh 3

Ông Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT: Sở sẽ tham mưu bố trí giáo viên biệt phái tham gia hoạt động ở TTHTCĐ, đồng thời tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng XHHT, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời.

Buổi tọa đàm đã ghi nhận nhiều ý kiến góp ý xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đăng ký, bình xét, thẩm quyền công nhận các danh hiệu và kế hoạch nâng cao chất lượng các TTHTCĐ. Đa số các ý kiến đều cho rằng, cần ưu tiên bố trí giáo viên công tác tại trung tâm; xây dựng bộ giáo trình, chuyên đề khung bám sát với điều kiện của địa phương và các đối tượng; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, đồng thời làm rõ trách nhiệm chủ đạo và mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thực trạng hoạt động trung tâm để kịp thời có bổ cứu hợp lý…

Tại buổi tọa đàm, đại diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nhấn mạnh vai trò của việc nâng cao chất lượng TTHTCĐ; đồng thời yêu cầu thời gian tới các đại biểu tiếp tục tham mưu với ban chỉ đạo cấp cơ sở; các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động.

Trần Hà

Xem chi tiết

Hiệu quả “một cửa” ở thị xã Hồng Lĩnh

Ưu tiên bố trí giáo viên biệt phái tham gia trung tâm học tập cộng đồng - Ảnh 4

(Baohatinh.vn) - Nhờ thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên môn, cùng với đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng tốt nên thời ...

Kiếm tiền giỏi, nội trợ hay vẫn bị... bạt tai

Ưu tiên bố trí giáo viên biệt phái tham gia trung tâm học tập cộng đồng - Ảnh 5

Vì gánh kinh tế gia đình trên vai, lại một tay lo chuyện nội trợ, con cái nên chị Phương không thể chu toàn được chuyện gia đình như ý chồng. Đôi ...

Liên quan

Hiệu quả “một cửa” ở thị xã Hồng Lĩnh

Kiếm tiền giỏi, nội trợ hay vẫn bị... bạt tai

Thêm địa chỉ tra cứu quy định pháp luật

CNA lo Hà Nội mất bản sắc khi bùng nổ dân số

Từ 27-5 không được phép xây cất phần mộ hoành tráng

Xem nhiều

Ưu tiên bố trí giáo viên biệt phái tham gia trung tâm học tập cộng đồng - Ảnh 6

Quyết định 89/QĐ-TTg và Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" và "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng".

Từ khi thành lập đến nay, 262 TTHTCĐ trong toàn tỉnh đã phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị mở hơn 13 nghìn lớp học với hơn 948 nghìn lượt người tham gia học tập. Tuy vậy, hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ ở Hà Tĩnh vẫn còn hạn chế, nhiều trung tâm hoạt động mang tính “hữu danh vô thực”, bị động, lúng túng trong nội dung, chương trình mở lớp, trong mối quan hệ phối hợp, cơ cấu tổ chức bộ máy…

Ưu tiên bố trí giáo viên biệt phái tham gia trung tâm học tập cộng đồng - Ảnh 7

Ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch Hội Khuyến học, Phó trưởng Ban chỉ đạo tỉnh giới thiệu tiêu chí dự thảo và quy trình bình xét công nhận danh hiệu gia đình, dòng hộ, cộng đồng và đơn vị học tập.

Qua khảo sát, phân loại có 60 trung tâm đạt loại tốt (chiếm 23%), 150 trung tâm đạt loại khá (chiếm 57%), số còn lại đạt loại trung bình. Những hạn chế trên đã ảnh hưởng rất lớn đến chủ trương xây dựng xã hội học tập (XHHT), học tập suốt đời cho cán bộ, đảng viên, hội viên và người dân.

Ưu tiên bố trí giáo viên biệt phái tham gia trung tâm học tập cộng đồng - Ảnh 8

Ông Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT: Sở sẽ tham mưu bố trí giáo viên biệt phái tham gia hoạt động ở TTHTCĐ, đồng thời tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng XHHT, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời.

Buổi tọa đàm đã ghi nhận nhiều ý kiến góp ý xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đăng ký, bình xét, thẩm quyền công nhận các danh hiệu và kế hoạch nâng cao chất lượng các TTHTCĐ. Đa số các ý kiến đều cho rằng, cần ưu tiên bố trí giáo viên công tác tại trung tâm; xây dựng bộ giáo trình, chuyên đề khung bám sát với điều kiện của địa phương và các đối tượng; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, đồng thời làm rõ trách nhiệm chủ đạo và mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thực trạng hoạt động trung tâm để kịp thời có bổ cứu hợp lý…

Tại buổi tọa đàm, đại diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nhấn mạnh vai trò của việc nâng cao chất lượng TTHTCĐ; đồng thời yêu cầu thời gian tới các đại biểu tiếp tục tham mưu với ban chỉ đạo cấp cơ sở; các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động.

Trần Hà

Xem chi tiết