Ưu đãi mới về đầu tư tại khu công nghệ thông tin tập trung

BizLIVE - Nhiều ưu đãi mới về đầu tư dự án công nghệ thông tin (CNTT) vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định 154/2013/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể về vấn đề quản lý khu CNTT tập trung.

Phối cảnh Công viên CNTT Đà Nẵng.

Các khu CNTT tập trung sẽ bám sát các mục tiêu sau: Hình thành trung tâm về CNTT, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển CNTT; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp CNTT; hình thành trung tâm nghiên cứu – phát triển sản phẩm CNTT, phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT; ươm tạo doanh nghiệp CNTT.

Đặc biệt, các cơ quan hữu quan phải nghiên cứu đưa ra những chính sách cụ thể nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế trọng điểm, quan trọng của quốc gia. Đồng thời tạo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút lao động chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CNTT Việt Nam.

Điểm nhấn của Nghị định 154 chính là việc, khu CNTT tập trung sẽ phải tạo ra các sản phẩm và dịch vụ CNTT có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực: Viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan, hàng không, thương mại, thương mại điện tử và các dịch vụ công cộng, giáo dục, đào tạo, y tế, an ninh, quốc phòng.

Theo Nghị định này, các doanh nghiệp hoạt động trong KCNTT sẽ được áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, trường hợp đặc biệt được kéo dài đến 30 năm; được miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo.

Doanh nghiệp cũng sẽ được miễn thuế nhập khẩu khi nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định, phục vụ sản xuất kinh doanh như máy móc, thiết bị, linh kiện, chi tiết, bộ phận rời …

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hải quan, được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu, ưu đãi về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu và các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghệ cao.

Về tiêu chí thành lập, các khu CNTT tập trung có ít nhất 2.000 lao động làm việc chuyên môn về CNTT, chiếm tối thiểu 60% tổng số lao động làm việc trong khu.

Đối với các khu chỉ tập trung các cơ sở sản xuất phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT phải có ít nhất 1.000 lao động làm việc chuyên môn về CNTT với tổng diện tích đất tối thiểu phải đạt một ha, chiếm tối thiểu 60% tổng số lao động làm việc trong khu. Trường hợp khu có thêm các hoạt động khác thì tổng diện tích đất tối thiểu phải đạt 5ha.

Về công tác đầu tư dự án, nhiều ưu đãi cũng được Nghị định đưa ra với cả chủ đầu tư và tổ chức thực hiện dự án đầu tư. Theo đó, chủ đầu tư xây dựng khu CNTT tập trung được Nhà nước hỗ trợ đầu tư cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu như đường giao thông, điện, nước sạch, tiêu thoát nước và các hạ tầng khác; tổ chức hệ thống giao thông vận chuyển hành khách công cộng đến khu công nghệ thông tin tập trung; được Nhà nước hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung.

Đồng thời, các dự án đầu tư xây dựng khu CNTT tập trung cũng được tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất; được giảm 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách Nhà nước tùy theo hình thức lựa chọn giao đất hoặc thuê đất; được huy động vốn dưới dạng trái phiếu dự án theo quy định của pháp luật...

Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại khu công nghệ thông tin tập trung được lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất hoặc thuê lại đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật về đất đai; được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định và phục vụ sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp...

Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2014.