USDA: Dự báo cung cầu gạo thế giới niên vụ 2016/17

Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 10/2016 dự báo sản lượng gạo thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 483,26 triệu tấn.

USDA: Dự báo cung cầu gạo thế giới niên vụ 2016/17 - Ảnh 1

Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 10/2016.

Đvt: triệu tấn

2016/17

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

115,6

483,26

38,71

478,16

41,22

120,7

Mỹ

1,48

7,49

0,75

4,22

3,56

1,94

Các nước còn lại

114,12

475,77

37,96

473,93

37,67

118,77

Nước XK chủ yếu

28,31

159,8

0,66

132,6

29,5

26,67

Ấn Độ

17,8

106,5

0

97

10

17,3

Pakistan

0,92

6,9

0,01

2,8

4,2

0,83

Thái Lan

7,87

18,6

0,25

10,6

9,5

6,62

Việt Nam

1,72

27,8

0,4

22,2

5,8

1,92

Nước NK chủ yếu

9,01

65,36

12,05

76,75

1,08

8,59

Brazil

0,25

8,03

0,65

7,9

0,65

0,38

EU-27

1,31

2,03

1,75

3,5

0,28

1,3

Indonesia

3,51

36,6

1,25

37,7

0

3,66

Nigeria

0,6

2,7

2

5

0