USD trượt giá, DN xuất khẩu thiệt lớn

    Gốc

    Tính từ cuối năm 2007 đến nay, USD đã giảm giá gần 5%. Tỉ giá USD/VNĐ tuột dốc liên tục đẩy các doanh nghiệp xuất khẩu vào tình cảnh cực kỳ khó khăn

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/217702.asp