USD, dầu đi lên, giá vàng trong nước hạ nhiệt

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Lý giải về diễn biến trái chiều này giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, các nhà kinh doanh vàng cho biết, giá vàng trong nước hiện đã rất cao so với giá vàng thế giới, trong khi mãi lực trên thị trường vàng trong nước rất thấp, khiến họ khó điều chỉnh giá vàng

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=109103