URC Việt Nam kinh doanh thành công từ nỗ lực phát triển bền vững với môi trường

Nổi lên như một trung tâm sản xuất tập trung mới của khu vực châu Á, Việt Nam đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng sản lượng kỷ lục với chỉ số PMI đứng đầu cả châu lục vào cuối 2018.

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất cũng đồng thời mang lại những thách thức về môi trường mà các doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao không thể đứng ngoài cuộc.

Ngọc Vân