UpCOM công bố danh sách đen 49 mã cổ phiếu

Nhằm bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư, mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã đưa ra một bảng danh sách đen nhằm cảnh báo nhà đầu tư.

Theo đó, tính đến ngày 15/11/2016 trên sàn giao dịch UpCOM có 49 mã chứng khoán bị cảnh báo, trong đó 6 mã chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch để bảo vệ lợi ích nhà đầu tư bao gồm: MTM của CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung, KTB của CTCP Đầu tư khoáng sản Tây Bắc, PTK của của CTCP Luyện kim Phú Thịnh và VSP của CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải. Ngoài ra còn có thêm 2 mã ngành khoáng sản là BAM của Luyện kim Bắc Á và KSS của Khoáng sản Na Rì Hamico.

UpCOM công bố danh sách đen 49 mã cổ phiếu - Ảnh 1

Ảnh minh họa - Nguồn: infonet.vn

Trong số đó, có 4 mã chứng khoán MTM, KTB, PTK và VSP vừa bị tạm ngừng giao dịch vừa thuộc diện cảnh báo để bảo vệ lợi ích nhà đầu tư; BAM và VSP còn là những doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Doanh nghiệp rơi vào “danh sách đen” cảnh báo vì nhiều nguyên nhân, bao gồm những đơn vị không nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và 2015, từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán trong báo cáo tài chính 2015, ý kiến kiểm toán trái ngược, vốn chủ sở hữu không dương tại cuối năm 2015 hoặc 6 tháng đầu năm 2016, không xác định được trụ sở chính tại địa điểm kinh doanh, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin…

Đây là Bộ nguyên tắc phân bảng Cảnh báo nhà đầu tư trên Hệ thống giao dịch UpCOM, có hiệu lực từ 24/6/2016 được coi là giải pháp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Thủy Bích