Ươm tạo cộng đồng doanh nghiệp CSI

Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) chính là “giấy thông hành” để doanh nghiệp Việt phát triển và hội nhập. Ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng thư ký Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) trả lời câu hỏi được PV báo Nhân Dân cuối tuần đặt ra - Làm sao để có ngày một nhiều hơn doanh nghiệp chuyển đổi nhận thức và hành động theo tiêu chí của CSI?

Ươm tạo cộng đồng doanh nghiệp CSI - Ảnh 1

- Ông từng nhiều lần nhấn mạnh đến việc cần tạo nên cộng đồng doanh nghiệp (DN) phát triển bền vững (PTBV). Đến giờ, kỳ vọng này được hiện thực hóa như thế nào?

Tại Hội nghị thượng đỉnh về Phát triển bền vững của Liên hợp quốc ngày 25-9-2015, Việt Nam cùng 193 nước đã thông qua Chương trình nghị sự 2030 về PTBV bao gồm 17 mục tiêu PTBV với 169 chỉ tiêu nhằm đương đầu với những thách thức toàn cầu như đói nghèo, chống bất bình đẳng và bất công, biến đổi khí hậu... Chương trình này nhấn mạnh vai trò của DN trong việc thực hiện thành công các Mục tiêu PTBV, bên cạnh vai trò của Chính phủ và các tổ chức quốc tế.

Kết quả khảo sát năm 2016 về chiến lược PTBV của 1.000 CEO đến từ 100 quốc gia và 25 lĩnh vực kinh tế do Liên hợp quốc thực hiện cho thấy, 89% lãnh đạo DN cam kết thực hiện tốt PTBV, như một giải pháp quan trọng bảo đảm sự thành công của DN.

Đối với Việt Nam, sau ba năm tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững, quá trình gây dựng cộng đồng DN PTBV đã thu nhận được những con số đáng khích lệ về DN hội viên. Với 80 hội viên là những doanh nghiệp lớn của nền kinh tế, mức độ lan tỏa về PTBV ngày một rộng hơn. Không chỉ thu hút được sự quan tâm chú ý của cộng đồng DN, điều đáng nói là đã có ngày một nhiều hơn DN cam kết PTBV, đặc biệt là có cả những DN vốn hoạt động trong những lĩnh vực tiêu tốn nhiều tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường…

- Sau hơn một năm triển khai 17 mục tiêu PTBV, dường như chúng ta vẫn lúng túng trong việc làm rành mạch hóa những tiêu chí đo lường ở phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, thưa ông?

Đối với Việt Nam, trong một thời gian dài, đánh giá tính bền vững ở nước ta vẫn chỉ là định tính do sự tách bạch các vấn đề về kinh tế với môi trường và xã hội. Để giải quyết vấn đề này, VBCSD đưa ra sáng kiến, xây dựng Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) nhằm xây dựng thước đo giá trị của DN dựa trên các tiêu chí về PTBV.

Sau hai năm chuẩn bị, việc phát động, đưa thông tin về bảng xếp hạng đã được tổ chức công phu, thu hút khoảng 400 DN hoạt động trong mọi loại hình kinh tế và địa phương trên cả nước. Để từ đó, Ban tổ chức lựa chọn được 100 DN vào Bảng xếp hạng DN bền vững 2016. Đây là những DN tiên phong trong PTBV sẽ giúp lan tỏa tới toàn bộ cộng đồng DN. Thời gian tới chúng tôi sẽ kết hợp với các tổ chức quốc tế đề cử những DN này tham gia vào các giải thưởng, qua đó khi nhắc đến Việt Nam là nhắc đến các thương hiệu này và có thể cạnh tranh sòng phẳng với thương hiệu khác trên thế giới.

- Ông bình luận gì về nhận định, các doanh nghiệp - đặc biệt là DN nhỏ và vừa thờ ơ với PTBV do thiếu cơ chế chính sách khuyến khích thích đáng?

Chúng tôi xác định chương trình hành động của VBCSD tới đây sẽ tập trung vào công tác nâng cao nhận thức của DNNVV về PTBV với tư cách là một nguồn lực của doanh nghiệp thay vì một khoản đầu tư phải chi trả thêm. Các doanh nghiệp được hỗ trợ nâng cao năng lực, và thúc đẩy triển khai 151 chỉ tiêu của Bộ chỉ số CSI vào hoạt động để có ngày càng nhiều doanh nghiệp soi vào bộ chỉ số này hơn nữa, từ đó đo lường tính bền vững của doanh nghiệp, giúp họ nhận thức mình đang ở đâu trên chặng đường PTBV.

Tuy nhiên, do chính sách của chúng ta về PTBV chưa được hoàn chỉnh, dẫn đến việc doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh doanh bền vững chưa nhận được cơ chế khuyến khích tương ứng. Do đó, để nhân rộng PTBV cần đến sự nỗ lực của hệ thống quản lý Nhà nước, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp. Hiện nay, TP Hải Phòng đang tiên phong trong việc xây dựng bộ chỉ số riêng cho PTBV để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành. Đó là tín hiệu tích cực đối với những nỗ lực nhân rộng PTBV trong cộng đồng. Dự kiến trong năm nay, VBCSD cũng sẽ hoàn thiện khung tham chiếu về PTBV riêng cho Việt Nam.

- Xin cảm ơn ông!

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tham vấn các bộ, ngành liên quan về bản dự thảo “Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững”. Khi được thông qua, kế hoạch này sẽ góp phần vào quá trình xây dựng chính sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng PTBV.