Ước mơ hàng hiệu, sành điệu trả góp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đồ càng đắt tiền thì càng được tôn sùng và nó như diện mạo chứng minh bạn là người sành điệu, chịu chơi để được nể trọng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=74902