Ước mơ của em học sinh nghèo

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Em Vũ Văn Minh, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Điểu Cải, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, bị bệnh tim bẩm sinh hành hạ gần hai chục năm nay.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/home/xa_hoi_tu_thien/manh_doi_bat_hanh/2007/10/mlnews.2007-10-24.1916718653