Unilever Việt Nam được vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững và nơi làm việc tốt nhất châu Á

Unilever Việt Nam vừa vinh dự nhận giải thưởng 'Doanh nghiệp Phát triển Bền vững – Corporate Sustainability Awards' cho những nỗ lực để phát triển bền vững. Đồng thời, doanh nghiệp cũng nhận giải thưởng 'Nơi làm việc Tốt nhất châu Á – HR Asia Awards' nhờ vào các sáng kiến, hành động xây dựng môi trường làm việc hướng đến sự phát triển của con người.

Unilever là đơn vị khởi xướng Hợp tác Công – Tư thúc đẩy Kinh tế Tuần hoàn trong Quản lý Rác thải Nhựa cùng Bộ TN&MT. Chương trình đã giúp xây dựng hệ thống phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải nhựa, nâng cao nhận thức của người dân, áp dụng công nghệ vào xử lý rác thải nhựa, đồng thời đối thoại chính sách. Unilever Việt Nam đã thiết lập 150 trạm phân loại và thu gom rác nhựa, thu gom hơn 12.000 tấn rác thải nhựa và đạt 17,3 triệu lượt tiếp cận trên truyền thông.

Doanh nghiệp cũng thúc đẩy bao bì bền vững cho các sản phẩm của mình thông qua việc sử dụng ít nhựa hơn, gia tăng khả năng tái chế của bao bì nhựa.

Dịp này, Unilever Việt Nam cũng được vinh danh tại giải thưởng “Nơi làm việc Tốt nhất châu Á – Best Companies to work for in Asia” bởi Tạp chí HR Asia. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp doanh nghiệp nhận được giải thưởng cao quý này.

HOÀNG THÁI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//unilever-viet-nam-duoc-vinh-danh-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-va-noi-lam-viec-tot-nhat-chau-a-836364.html