Unilever Việt Nam - Doanh nghiệp phát triển bền vững và là Nơi làm việc tốt nhất châu Á

    Unilever Việt Nam vừa vinh dự nhận giải thưởng 'Doanh nghiệp Phát triển Bền vững – Corporate Sustainability Awards' cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trên...

    Unilever là đơn vị khởi xướng Hợp tác Công – Tư thúc đẩy Kinh tế Tuần hoàn trong Quản lý Rác thải Nhựa cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Riêng công ty đã thiết lập 150 trạm phân loại và thu gom rác nhựa, thu gom hơn 12.000 tấn rác thải nhựa.

    Doanh nghiệp cũng thúc đẩy bao bì bền vững cho các sản phẩm của mình, giảm 55% nhựa nguyên sinh trong sản xuất bao bì và 72% bao bì nhựa có khả năng tái chế.

    Unilever Việt Nam cũng lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng "Nơi làm việc Tốt nhất châu Á – Best Companies to work for in Asia" bởi Tạp chí HR Asia. Giải thưởng tiếp tục chứng tỏ vị thế của Unilever trong việc thu hút, phát triển nhân tài, xây dựng môi trường làm việc linh hoạt, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp mang tầm quốc tế.

    Nguồn NLĐ: https://thitruong.nld.com.vn//nhip-song/unilever-viet-nam-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-va-la-noi-lam-viec-tot-nhat-chau-a-20220819102143997.htm