Ứng xử văn hóa với rối nước Việt cổ truyền

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nhân danh "chuyên nghiệp hóa", "nâng cao, phát triển", người ta đã vô tình đánh mất hồn rối nước cổ truyền. Vậy thì hồn vía này ở đâu? Cái đẹp nào bị mất?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134835&sub=78&top=43