Ứng xử như thế nào cho "phải" với Hạ Long?

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Hạ Long đang rất cần những cách nghĩ, động thái mới từ các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp và mỗi người dân nhằm thay đổi hành vi ứng xử đối với tài sản vô giá do thiên nhiên ban tặng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/88584.cand