Ung thư gan - nguy hiểm nhưng vẫn có thể phòng được

    Gốc

    (HNM) - Tại Việt Nam, số người mắc ung thư gan chiếm 5-6% tổng số người mắc ung thư. Độ tuổi thường xuất hiện bệnh này  từ 50-60 tuổi. Mặc dù vậy, trẻ em 3-4 tuổi cũng có thể bị mắc.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/147934