Ung thư buồng trứng vẫn có thể có con?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đó là nhờ kỹ thuật trữ lạnh bảo quản mô buồng trứng. Kỹ thuật này được sử dụng để duy trì nguồn vật nuôi và bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng bằng cách thiết lập các ngân hàng trữ mô buồng trứng hoặc phôi mới thành hình để sinh sản ra con non trong tương lai.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=95736