Ứng phó với vi phạm bản quyền trong môi trường số

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    1 liên quanGốc

    Bản quyền là vấn đề không mới, nhưng trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh trong thời gian gần đây, vấn đề bản quyền lại trở nên nhức nhối hơn. So với vài năm trước, nhận thức về bản quyền ở nước ta đã được nâng cao hơn, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề còn tranh cãi. Mới đây, diễn đàn bản quyền Việt Nam – Hàn Quốc đã được tổ chức, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm về bản quyền từ Hàn Quốc – một trong những quốc gia có nền công nghiệp văn hóa phát triển mạnh trên thế giới.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ung-pho-voi-vi-pham-ban-quyen-trong-moi-truong-so-59044.htm