Ứng phó với các cú sốc từ hội nhập

Ngày 28/10/1016, Học Viện Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Phát triển bền vững thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng phát triển thị trường tài chính Việt Nam, chỉ ra những thế mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế, từ đó đề xuất quan điểm, định hướng và các biện pháp nhằm phát triển bền vững thị trường tài chính.

Hội thảo tập trung trao đổi, chia sẻ về các chủ đề như: Diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính Việt Nam năm 2016 và triển vọng năm 2017; vai trò, sự phát triển và mối quan hệ giữa các thị trường tiền tệ, chứng khoán, tín dụng ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; những vấn đề mới đối với nước Cộng hòa Liên bang Nga trong quá trình hội nhập tài chính quốc tế.

Theo nhận định của các diễn giả thì trong quá thực hiện các cam kết quốc tế, Việt Nam đã và đang từng bước nới lỏng dần các quy định trong lĩnh vực tài chính, thực hiện các cam kết theo đúng lộ trình. Việc hạ thấp các rào cản gia nhập thị trường và cho phép chào bán các dịch vụ tài chính mới sẽ làm các chủ thể đầu tư cũng như chủng loại hàng hóa, kênh đầu tư trên thị trường tài chính ngày càng đa dạng hơn, tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam cũng phải đối diện với những thách thức không nhỏ từ quá trình hội nhập quốc tế. Bởi hiện nay, diễn biến thị trường tài chính toàn cầu vẫn chưa đựng nhiều bất ổn khó lường khi các nền kinh tế phục hồi chậm, các nền kinh tế mới nổi tăng trưởng chậm lại, sự suy giảm của thị trường hàng hóa, sự co hẹp của thanh khoản toàn cầu trước lo ngại về việc dừng các biện pháp nới lỏng tiền tệ, dòng vốn đầu tư dịch chuyển khó lường…

Nhằm tận dụng các cơ hội cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức từ tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế, các chuyên gia nhấn mạnh, cần sớm có các giải pháp phát triển thị trường tài chính một cách đồng bộ, kịp thời, hài hòa từ tất cả các bên có liên quan tham gia trên thị trường tài chính nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các chủ thể nội địa trên thị trường tài chính Việt Nam trong môi trường kinh doanh mới ngày càng phức tạp.

Theo đó, nhiều giải pháp đã được giới chuyên gia đề xuất cụ thể như: Điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô nhất quán với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường khả năng ứng phó với các cú sốc từ bên ngoài thông qua tạo lập dư địa chính sách, đẩy mạnh các chương trình tái cấu trúc nền kinh tế, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp làm nơi cung ứng vốn cho hệ thống doanh nghiệp…

Ngoài những giải pháp trên, các vấn đề như ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; tác động của hội nhập quốc tế và phát triển hệ thống ngân hàng tài chính Việt Nam cũng được đặt ra cho hệ thống giám sát tài chính…

PV.