Ứng phó theo từng cấp độ

Để chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, TP. Huế triển khai nhiều biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) theo từng cấp độ rủi ro, đặc biệt là ở các địa phương ven biển, đồi núi.

Các lực lượng trên địa bàn TP. Huế hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa

Các lực lượng trên địa bàn TP. Huế hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa

Xây dựng các kịch bản ứng phó

Hải Dương là xã vùng ven biển, đầm phá nằm ở phía bắc cửa Thuận An, có bờ biển và bờ phá Tam Giang dài 7km, nằm trong vùng trọng điểm thiên tai của TP. Huế. Do đó, việc chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm luôn được địa phương chủ động nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Theo đó, để giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra, ngay từ đầu tháng 8/2023, xã triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và khẩn trương củng cố kiện toàn Ban chỉ huy PCTT & TKCN, các tiểu ban, đội xung kích xã, các tổ xung kích thôn để triển khai đến tận khu dân cư, các cơ quan, đơn vị; đồng thời xây dựng phương án để đối phó cho phù hợp với từng loại hình và cấp độ thiên tai. Trong đó, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro, thiên tai để ứng phó và khắc phục.

Cùng với Hải Dương, nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã triển khai các phương án PCTT & TKCN, trong đó chuẩn bị vật tư, thiết bị, các cơ sở vật chất kỹ thuật như: tàu, thuyền, ghe xuồng, máy phát điện và các phương tiện, thiết bị phòng hộ, sẵn sàng phục vụ công tác ứng phó khi có các tình huống xảy ra. Ngoài ra, lên kế hoạch, phương án cụ thể di dời dân từ các vùng xung yếu đến nơi an toàn, xác định rõ việc phân công trách nhiệm chỉ huy, lực lượng ứng cứu phương tiện, địa điểm, khu vực sơ tán cho từng vùng, từng cụm dân cư, đồng thời rà soát việc di dời dân ở những vùng có nguy cơ sạt lở, vùng xung yếu và nguy hiểm.

Đến thời điểm này, các địa phương đã kiện toàn đội xung kích ứng trực 24/24 giờ đảm bảo công tác ứng cứu kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra, tạo nhóm zalo để thông tin liên lạc chỉ đạo, chỉ huy, điều hành, tổ chức thực hiện công tác PCTT & TKCN, nhất là công tác tổ chức vận động, hỗ trợ người dân di dời, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Ứng phó theo từng cấp độ

Theo lãnh đạo UBND TP. Huế để chủ động trong công tác PCTT & TKCN, ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, thành phố quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Trong đó, chú trọng việc nâng cao năng lực của các cấp, các ngành trong việc xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư; nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp, các ngành để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ PCTT & TKCN ở mỗi cấp, mỗi ngành; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo kịp thời giữa Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố đến tận cơ sở.

Ngoài ra, một số phường, xã ở các vị trí xung yếu triển khai các giải pháp riêng, trong đó các phường ở khu vực nội thành dọc theo sông Hương, sông Bạch Đằng, sông Đào, như: Gia Hội, Đông Ba, Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hòa sơ tán ngay các hộ dân cư sống ở các khu vực nguy hiểm đến các địa điểm an toàn khi có lụt bão xảy ra, triển khai các biện pháp che chắn nhà cửa để phòng tránh bão, sơ tán ngay các hộ dân sống ở các vùng thấp trũng, sống dọc theo bờ hồ, số lượng dân sống trên sông, hai bên bờ sông bố trí lực lượng và phương tiện ứng cứu trực tại cửa ra vào khu vực Kinh thành 24/24 khi lụt bão xảy ra, có phương án đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn..

Các phường ngoại thành dọc theo sông Hương, sông Đào, Đông Ba, Như ý…, như: Hương Vinh, Phú Thượng, Thuận An, Phú Dương, Hương Hồ, Hương Thọ… nắm chắc tình hình và số lượng dân sống trên sông, hai bên bờ sông và bờ biển, các vùng thấp trũng, sơ tán kịp thời khi có lụt, bão xảy ra, có phương án đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn.

Nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại do mưa bão gây ra, ngay từ đầu năm TP. Huế đã xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án, đồng thời rà soát các loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn theo các cấp độ từ đó xây dựng phương án ứng phó theo các cấp độ rủi ro tiên tai. Trong đó, Ban chỉ huy PCTT & TKCN thành phố và các địa phương chủ động ứng phó, chỉ đạo, phối hợp chỉ huy các hành động, biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ứng phó và khắc phục thiệt hại một cách hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu; nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố và chỉ huy, điều hành cũng như tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống thiên tai...

Bài, ảnh: Thanh Hương

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/theo-dong-thoi-su/ung-pho-theo-tung-cap-do-131474.html