Ứng Hòa: Kiên cố hóa kênh 12 – 14, trạm bơm Mạnh Tân

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dự án đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa kênh 12-14, trạm bơm Mạnh Tân, huyện Ứng Hòa vừa được phê duyệt, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Đây là loại công trình cấp IV, với diện tích sử dụng đất khoảng 6,30 ha.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=82709