Ủng hộ ổn định tại Bô-xni-a và Héc-xê-gô-vi-na

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 4-5 tổ chức thảo luận định kỳ về tình hình Bô-xni-a và Héc-xê-gô-vi-na, trong đó đánh giá tích cực về một số bước tiến.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 4-5 tổ chức thảo luận định kỳ về tình hình Bô-xni-a và Héc-xê-gô-vi-na, trong đó đánh giá tích cực về một số bước tiến.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Ðại sứ Ðặng Ðình Quý khẳng định, Việt Nam ủng hộ nỗ lực hòa giải và thúc đẩy phát triển kinh tế tại Bô-xni-a và Héc-xê-gô-vi-na. Ðại sứ nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại, hợp tác hướng tới ổn định chính trị - xã hội, thực hiện cải cách, phát triển kinh tế và đặt lợi ích của người dân ở vị trí trung tâm...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/ung-ho-on-dinh-tai-bo-xni-a-va-hec-xe-go-vi-na-644760/