Ứng dụng rộng rãi hợp đồng điện tử tại Việt Nam

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    86 liên quanGốc

    Hiện các doanh nghiệp đang có nhiều vướng mắc trong việc ký các hợp đồng giấy. Chính vì vậy khi áp dụng hợp đồng điện tử sẽ giải quyết các vấn đề tồn tại này. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị phát triển hợp đồng điện tử tại Việt Nam - triển khai Nghị định 85/2021/NĐ-CP, do Bộ Công Thương tổ chức ngày 16/6 tại Hà Nội.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ung-dung-rong-rai-hop-dong-dien-tu-tai-viet-nam-42683.htm