Ứng dụng kính và cửa sổ trong xây dựng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - "Các giải pháp về ứng dụng kính và cửa sổ" là tên của cuộc hội thảo do các công ty sản xuất kính và cửa sổ trong nước tổ chức sáng 16/4, tại Hà Nội.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/165196