Ứng dụng hiệu quả nhiều kỹ thuật điều trị tiên tiến

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Khi chúng tôi đến Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (gọi tắt là Viện Bỏng) thuộc Học viện Quân y, cũng là lúc bệnh nhân Bùi Quang Huy, nạn nhân vụ sập hầm than tại Quảng Ninh (đầu tháng 11-2008) đang làm thủ tục ra viện...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.53383.qdnd