Ứng dụng công nghệ, loa xã cũng 'thông minh'

Điều khiển hệ thống loa truyền thanh của xã từ xa bằng máy tính, điện thoại thông minh. Công nghệ đang được ứng dụng để thông tin đến với người dân nhanh chóng, chính xác và gần gũi hơn.

Thực hiện: Xuân Lượng - Xuân Hải

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202406/ung-dung-cong-nghe-loa-xa-cung-thong-minh-2771577/