Ứng dụng công nghệ để ngăn chặn dược phẩm giả

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    2 liên quanGốcTP. HCM

    Để ngăn chặn tình trạng sản xuất, lưu hành thuốc và thực phẩm chức năng giả vào thị trường, cần triển khai đồng bô nhiều giải pháp, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ để truy xuất nguồn gốc. Đây là nội dung chính của Hội thảo 'Thuốc và thực phẩm chức năng giả- Hiện trạng và giải pháp' do Hiệp hội chống hàng giả Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tại TP.HCM vào sáng ngày 22/9.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ung-dung-cong-nghe-de-ngan-chan-duoc-pham-gia-53600.htm