Ứng dụng công nghệ đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo quyết liệt cơ quan thuế các cấp trong việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng, đồng thời đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế. Nhờ đó, công tác hoàn thuế được cải thiện đáng kể.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ung-dung-cong-nghe-day-nhanh-tien-do-hoan-thue-103045.htm