Ứng dụng công nghệ ảnh 3D cho sinh viên thực hiện phẫu thuật

    Tạp chí Tri Thức Trực Tuyến
    2 liên quanGốc

    Lần đầu tiên trong lịch sử y khoa, sinh viên được sử dụng công nghệ thực tế hỗn hợp để thực hành phẫu thuật trên bệnh nhân 3 chiều.

    Quang Khải Theo Inside Edition

    Nguồn Zing: https://zingnews.vn/video-ung-dung-cong-nghe-anh-3d-cho-sinh-vien-thuc-hien-phau-thuat-post1337562.html