Ứng dụng CNTT-TT phát triển các dịch vụ tài chính

    Gốc

    (HNMĐT) -  Đây là chủ đề của Hội thảo, triển lãm Ứng dụng CNTT-TT trong lĩnh vực tài chính lần thứ 4  (Vietnam ICT in Finance 2007), khai mạc ngày 20/9 tại Hà Nội.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/144925