Ứng dụng CNTT trong phổ biến giáo dục pháp luật

Trước xu thế phát triển của mạng xã hội, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã trở thành công cụ hữu hiệu giúp định hướng dư luận, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Đây là điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, phản ánh và giải quyết nhu cầu thông tin pháp luật ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào.

Cán bộ Sở Tư pháp trao đổi nghiệp vụ nâng cao chất lượng văn bản đăng tải trên trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật.

Cán bộ Sở Tư pháp trao đổi nghiệp vụ nâng cao chất lượng văn bản đăng tải trên trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật.

Bà Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở Tư pháp, thông tin: Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, sóng phát thanh, truyền hình... là hình thức phù hợp với thực tiễn và xu hướng tiếp cận thông tin hiện nay. Đảm bảo thuận lợi cho việc cập nhật, đăng tải các tài liệu, ngành tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thành lập website http://pbgdpl.sonla.gov.vn, đây là kênh thông tin chính thống của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; website được liên kết, tích hợp với Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành... nhằm cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin về pháp luật.

Trong kỷ nguyên số, việc tiếp cận thông tin, trong đó có thông tin về pháp luật ngày nay không còn quá khó với nhân dân. Khi cần tìm hiểu điều, khoản trong bất cứ bộ luật nào, hay những khúc mắc cần giải đáp, bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm trên internet là có ngay nội dung cần tìm. Do vậy, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, PBGDPL không những làm gia tăng sự tương tác, trao đổi, mà còn chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với nhân dân, doanh nghiệp qua hình thức tư vấn pháp luật trực tuyến hoặc hỏi đáp, đối thoại chính sách pháp luật.

Khai thác thế mạnh của công nghệ thông tin, việc tăng cường PBGDPL qua trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và trang mạng xã hội cũng được quan tâm. Trong đó, tăng cường giới thiệu văn bản luật mới; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; khuyến khích nhân dân tra cứu thông tin pháp luật qua các kênh, nhằm kết nối, chia sẻ thông tin. Nhờ đó, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành triển khai công tác PBGDPL thuận lợi, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, góp phần bảo vệ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Tại huyện Sông Mã, đã thực hiện tốt việc quản lý, vận hành cổng thông tin điện tử để tuyên truyền PBGDPL. Truy cập địa chỉ https://songma.sonla.gov.vn, nhân dân không chỉ nắm được các sự kiện nổi bật của tỉnh, huyện, mà còn có thể đề đạt các ý kiến, kiến nghị, hỏi đáp pháp luật... và nhận được sự phản hồi kịp thời từ cơ quan Nhà nước. Anh Quàng Văn Thăng, Bí thư Huyện đoàn, thông tin: Huyện đoàn luôn tận dụng ưu thế của internet, mạng xã hội để triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, cập nhật thường xuyên những nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, PBGDPL cho các cấp bộ đoàn. Từ đó, ĐVTN nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những nội dung pháp luật liên quan đến ĐVTN.

Chị Lò Thị Ninh, bản Hán, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, chia sẻ: Chúng tôi được cán bộ hướng dẫn tra cứu, tìm hiểu thêm các văn bản chính sách pháp luật ở các trang, cổng thông tin điện tử của địa phương. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh kết nối internet, việc tìm kiếm trợ giúp pháp luật ở các lĩnh vực dễ dàng hơn trước. Nhờ đó, chúng tôi hiểu hơn về pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định, nội quy của địa phương và không vi phạm pháp luật.

Phát huy lợi thế công nghệ thông tin trong tuyên truyền PBGDPL, các cấp, ngành, địa phương cần chú trọng phát triển đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin; khai thác hiệu quả các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội. Có như vậy mới đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: Trần Hiền

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/chuyen-doi-so-tinh-son-la-giai-doan-2021-2025-dinh-huong-den-nam-2030/ung-dung-cntt-trong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-eiR2wliSR.html