Ứng dụng chuyển đổi số trong dự báo và ứng phó hạn mặn

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quan trắc, theo dõi diễn biến độ mặn xâm nhập, tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dự báo, kết hợp tận dụng các thiết bị công nghệ kịp thời đưa ra các cảnh báo về tình hình hạn mặn giúp các địa phương triển khai hiệu quả giải pháp ứng phó phù hợp. Nhờ đó, trong các đợt hạn mặn vừa qua, chính quyền địa phương và người dân đã có những giải pháp vận hành cống ngăn mặn, trữ ngọt, tưới tiêu phù hợp, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ung-dung-chuyen-doi-so-trong-du-bao-va-ung-pho-han-man-117519.htm