Ứng cử viên Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên

  2 liên quanGốc

  Tham gia 'Diễn đàn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV' hôm nay là bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

  Ứng cử viên Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên
  Ứng cử viên Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên
  Ứng cử viên Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên
  Ứng cử viên Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên
  Ứng cử viên Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên
  Ứng cử viên Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên
  Ứng cử viên Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên
  Ứng cử viên Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên
  Ứng cử viên Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên
  Ứng cử viên Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên

  Lý lịch trích ngang
  Họ và tên: Đoàn Thị Hảo
  Ngày, tháng, năm sinh: 28/12/1966
  Giới tính: Nữ
  Quốc tịch: Việt Nam
  Dân tộc: Tày
  Tôn giáo: Không
  Quê quán: Xã Quang Lang (nay là thị trấn Đồng Mỏ), huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
  Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 6, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  Trình độ giáo dục phổ thông: 10/10
  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Đại học chuyên ngành Công đoàn
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục
  Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
  Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga trình độ C; Tiếng dân tộc Tày
  Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên
  Nơi công tác: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên
  Ngày vào Đảng: 09/6/1996.
  Là đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
  Là đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên: Khóa XI, nhiệm kỳ 2004-2011; khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016; khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
  Ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, gồm thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai.

  PV: Thưa bà, được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu dân cử đã nhiều nhiệm kỳ, vậy đối với nhiệm kỳ này, cảm xúc của bản thân bà như thế nào khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV?

  Bà Đoàn Thị Hảo: Là đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi nhận thức sâu sắc, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Khóa XV, nếu được các bậc cử tri tin tưởng bầu tôi tiếp tục tái cử là đại biểu Quốc hội đó là vinh dự lớn, song trách nhiệm cũng hết sức nặng nề. Tôi sẽ luôn không ngừng phấn đấu rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị. Với 17 năm là đại biểu HĐND tỉnh, 5 năm là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình hoạt động dân cử để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

  PV: Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, chương trình hành động của bà sẽ tập trung vào những nội dung gì?

  Bà Đoàn Thị Hảo: Nếu được các bậc cử tri tin tưởng bầu tôi tiếp tục tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt chương trình hành động với những nội dung sau:

  Thứ nhất, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân, với chính quyền địa phương; rèn luyện phong cách sống và làm việc gần dân hiểu dân, giúp dân và học dân; truyền tải, báo cáo với Quốc hội và HĐND dân các cấp những tâm tư nguyện vọng những ý, kiến nghị chính đáng của cử tri.

  Xin báo cáo với các bậc cử tri tỉnh Thái Nguyên, trong nhiệm kỳ khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tổng hợp gửi 716 ý kiến, kiến nghị của cử tri với các cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, có 296 ý kiến thuộc thẩm quyền Trung ương và 420 ý kiến thuộc thẩm quyền địa phương. Đến nay, đã có 261/296 kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền Trung ương, 420/420 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương đã được giải quyết, trả lời.

  Thứ hai, tích cực tham gia nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật sát với thực tiễn đời sống của nhân dân bảo đảm quyền con người quyền công dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

  Thứ ba, quan tâm nghiên cứu đề xuất với Quốc hội và các cấp có thẩm quyền xây dựng các cơ chế, chính sách quyết định những vấn đề quan trọng để phát triển đất nước, phát triển tỉnh Thái Nguyên; tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động lồng ghép các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả ba chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng đã được Quốc hội thông qua. Đó là: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

  Là nữ, người dân tộc thiểu số được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ dành nhiều sự quan tâm tới các vấn đề để thúc đẩy sự bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em; các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

  Thứ tư, tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật theo chức năng nhiệm vụ của Quốc hội, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội các chương trình, đề án, các công trình trọng điểm quốc gia; quan tâm giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được gửi đến Quốc hội và HĐND các cấp.

  Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, tôi sẽ tiếp tục cùng với tập thể các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề xuất với Trung ương tiếp tục tạo mọi điều kiện, nhất là nguồn lực để xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đã đề ra góp, phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

  PV: Vâng xin cảm ơn bà đã tham dự chương trình!

  TNĐT

  Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/chinh-tri/ung-cu-vien-doan-thi-hao-uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-pho-truong-doan-chuyen-trach-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-thai-nguyen-285127-97.html