UNFPA hỗ trợ Việt Nam nâng cao chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày 15-11, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) ký kết hợp tác dự án hỗ trợ nâng cao tính công bằng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và kế hoạch hóa gia đình, tăng cường đáp ứng y tế cho các vấn đề mới nổi.

Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) ký kết hợp tác ngày 15-11.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, Bộ Y tế đã hợp tác với UNFPA trong 8 chương trình quốc gia để giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, dân số-kế hoạch hóa gia đình. Trong giai đoạn từ năm 2012-2016, sự hợp tác giữa Bộ Y tế với UNFPA có quy mô và nội dung khá lớn. Dự án đã đạt được kết quả đề ra, góp phần thành công cho việc thực hiện chiến lược quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, bà Astrid Bant, Trưởng Đại diện của UNFPA khẳng định, UNFPA cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc đạt được tầm nhìn về tiếp cận phổ cập với một gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục có chất lượng tại tất cả các xã, huyện trên địa bàn cả nước. Trong giai đoạn từ năm 2017-2021, tổng kinh phí để thực hiện việc nâng cao tính công bằng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và kế hoạch hóa gia đình là 6,4 triệu USD, trong đó UNFPA hỗ trợ 5,5 triệu USD.

Gia Phong

Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) ký kết hợp tác ngày 15-11.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, Bộ Y tế đã hợp tác với UNFPA trong 8 chương trình quốc gia để giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, dân số-kế hoạch hóa gia đình. Trong giai đoạn từ năm 2012-2016, sự hợp tác giữa Bộ Y tế với UNFPA có quy mô và nội dung khá lớn. Dự án đã đạt được kết quả đề ra, góp phần thành công cho việc thực hiện chiến lược quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, bà Astrid Bant, Trưởng Đại diện của UNFPA khẳng định, UNFPA cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc đạt được tầm nhìn về tiếp cận phổ cập với một gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục có chất lượng tại tất cả các xã, huyện trên địa bàn cả nước. Trong giai đoạn từ năm 2017-2021, tổng kinh phí để thực hiện việc nâng cao tính công bằng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và kế hoạch hóa gia đình là 6,4 triệu USD, trong đó UNFPA hỗ trợ 5,5 triệu USD.

Gia Phong