UNESCO tổ chức Đại hội thế giới tại Việt Nam: Ca sĩ Uyên Linh làm Đại sứ thiện chí của UNESCO Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cho biết, Đại hội thế giới lần thứ 8 của Liên hiệp các tổ chức văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật và công nghệ của Liên hợp quốc (UNESCO) sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ 18 đến 22-8-2011. Dự kiến, đại hội sẽ đón khoảng 300 đại biểu quốc tế, là lãnh đạo chủ chốt của phong trào UNESCO phi chính phủ đến từ hơn 100 quốc gia thành viên và từ các khu vực trên thế giới. Nhiều vị lãnh đạo lão thành từng đứng đầu tổ chức UNESCO liên chính phủ và phong trào UNESCO phi chính phủ cũng sẽ tham dự sự kiện này.

Cũng theo ông Thắng, đại hội có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của tổ chức này (1981 - 2011), đồng thời là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của phong trào UNESCO phi chính phủ trên thế giới, tổ chức có sứ mệnh quan trọng là tập hợp quần chúng và trí thức trên toàn thế giới sát cánh với UNESCO, ủng hộ cho lý tưởng hòa bình cao đẹp và các tiêu chí tiến bộ của tổ chức UNESCO. Trên tinh thần tiêu chí của Năm Quốc tế Thanh niên, với vai trò là nước chủ nhà, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã lựa chọn nữ ca sĩ Uyên Linh – gương mặt mới của làng nhạc Việt, làm Đại sứ Thiện chí của UNESCO Việt Nam về các vấn đề thanh niên. Với sứ mệnh này, ca sĩ Uyên Linh sẽ tham gia cùng UNESCO Việt Nam chuyển tải những thông điệp quan trọng của UNESCO và Liên hợp quốc về công tác thanh niên tới cộng đồng Việt Nam thông qua các hoạt động của UNESCO Việt Nam.