UNESCO phản hồi về hồ sơ Hoàng thành Thăng Long

    Báo VTC News
    Gốc

    Trung tâm Di sản thế giới (thuộc UNESCO) vừa có văn thư nhận xét về bộ hồ sơ Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/277599/Default.aspx