UNESCO giúp kiểm định chất lượng 30 trường ĐH hàng đầu VN - (06/12)

Theo đề xuất của UNESCO, vào tháng 1/2008 tới đây, Việt Nam và UNESCO sẽ tiến hành kiểm định lại chất lượng đào tạo của 30 trường đại học hàng đầu tại Việt Nam.