UNESCO công nhận nghệ thuật hát opera của Italy là di sản phi vật thể

Mới đây, Ủy ban Di sản phi vật thể của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã tuyên bố nghệ thuật hát opera của Italy là một di sản phi vật thể của nhân loại. Ghi nhận của nhóm PV TTXVN tại địa bàn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/unesco-cong-nhan-nghe-thuat-hat-opera-cua-italy-la-di-san-phi-vat-the-103920.htm